Kindsponsorcontract en belastingen

geplaatst in: Nieuws | 0

De afgelopen weken is er veel gepraat, gevraagd en gesuggereerd over de fiscale gevolgen van het kindsponsorcontract (uw bijdrage aan de Stichting Vrienden van Leonardo Assen). De hoogste tijd om de voortschrijdende inzichten daarover op een rijtje te zetten.

Het is goed om te benadrukken dat alles wat we hier schrijven onder voorbehoud is. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Immers: wij hebben hier ook niet voor doorgeleerd…

Om te beginnen

Geld dat wordt overgemaakt aan de Stichting Vrienden van Leonardo Assen, geldt belastingtechnisch gezien als een gift aan een goed doel (omdat de stichting een ANBI status heeft). Zulke eenmalige giften zijn onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar. De belangrijkste voorwaarde is dat alleen dat wat u meer betaalt dan het drempelbedrag, fiscaal aftrekbaar is. Dat drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van 60 euro. Er geldt ook een maximum. Dat is 10% van uw drempelinkomen. Uiteraard geldt dit allemaal voor het totaal aan alle giften aan goede doelen die u heeft gedaan, niet alleen die aan VvLA. Het enige wat u hiervoor hoeft te doen, is te melden bij uw belastingaangifte dat u zo’n gift heeft gedaan (en natuurlijk uw rekeningafschrift bewaren als bewijs). Voor wie geld heeft overgemaakt aan COG Drenthe geldt overigens hetzelfde: ook COG Drenthe heeft een ANBI status.

Maar er zijn ook andere constructies denkbaar.

Ten eerste

U kunt zich vastleggen om minimaal 5 jaar elk jaar een vast bedrag te betalen. U doet dan een periodieke gift. In dat geval geldt niet het drempelbedrag, en ook niet het maximum. Het volledige bedrag van uw gift is dan dus aftrekbaar. Als u dit wilt is het verstandig om het standaard contract dat de belastingdienst hiervoor heeft in te vullen. Neem dan ook even contact op met uw penningmeester: penningmeester@www.parentibus.nl.

Ten tweede

Ook als uw kind nog maar vier jaar op school zit, kunt u de bijdragen voldoen als een periodieke gift. Een schooljaar loopt immers niet gelijk aan een belastingjaar. Concreet: als uw kind nog 4 jaar naar school gaat, wordt van u een bijdrage verwacht voor de schooljaren ‘17/18; ‘18/19; ‘19/20; en ‘20/21. Volgens het huidige tarief zou u dan bijvoorbeeld nog 4*375 = 1500 euro moeten betalen. U zou zich dan in dit geval kunnen vastleggen op een periodieke gift van 300 euro per jaar in de jaren 2017 tot en met 2021. Zo komt u uiteindelijk weer op 5*300 = 1500 euro uit, maar voldoet u wel aan de eisen van een periodieke gift.

Ten derde

Het kan aantrekkelijk zijn om het hele bedrag voor de tijd dat uw kind nog op school zit, ineens te betalen. Stel bijvoorbeeld dat uw kind nog drie jaar op school zit. Volgens het huidige tarief zou u dan in totaal bijvoorbeeld nog 3*375 = 1125 euro moeten betalen. Stel bovendien dat in uw geval een drempelbedrag geldt van 300 euro. Betaalt u elk jaar uw 375 euro, dan kunt u elk jaar 375 – 300 = 75 euro aftrekken. Maar betaalt u dit jaar al de volledige 1125 euro, dan kunt u dit jaar 1125 – 300 = 825 euro aftrekken. Ook hier geldt: neem contact op met uw penningmeester als u dit een aantrekkelijke optie vindt. Uw penningmeester biedt in dat geval ook graag de flexibiliteit om te kiezen of u het hele bedrag in augustus betaalt (dus in fiscaal jaar 2017) of in januari (fiscaal jaar 2018).

Een kleine kanttekening bij alle meerjarenconstructies: we gaan er in de voorbeelden van uit dat de voorgestelde jaarlijkse bijdrage onveranderd blijft. Als deze in de toekomst zou stijgen, kunt u een naheffing verwachten.

Tenslotte

Als u met bovenstaande tips een fiscaal voordeel behaalt, vinden we het uiteraard niet erg als u een gedeelte daarvan als extra bijdrage schenkt aan de Stichting Vrienden van Leonardo Assen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *