Parentibus bestuur

Voorzitter: Kariann Miedema Otter
Secretaris: Evelien Duursma
Penningmeester: Jeroen Kuper
Algemeen bestuursleden: Rob Dekker en Anita Bos

Bestuur is bereikbaar via info@parentibus.nl

Parentibus ouderacademie

De ouderacademie organiseert allerlei leuke en interessante bijeenkomsten die altijd betrekking hebben op hoogbegaafdheid. Daarnaast vindt op De Kloostertuin in Assen een koffieochtend plaats, twee weken na iedere schoolvakantie, waar ouders onder het genot van een kop koffie of thee ervaringen kunnen uitwisselen of gewoon even stoom kunnen afblazen.

Voor iedereen is er een Facebook- en Instagram Pagina waarop we interessante informatie over hoogbegaafdheid en gerelateerde onderwerpen delen. Leden kunnen zich bovendien aansluiten bij onze WhatsApp-groep en ontvangen een nieuwsbrief met exclusieve updates.

Wil je weten wat er de komende tijd georganiseerd wordt? Kijk dan snel naar onze agenda.

Parentibus politiek

Voltijds Onderwijs voor hoogbegaafden zou een vanzelfsprekendheid moeten zijn. Helaas is dat nog niet zo. Ook is het huidige hoogbegaafdenonderwijs voor niet iedereen passend genoeg. Er valt dus nog heel wat te veranderen. We zouden daar graag aan bij willen dragen door in ieder geval op lokaal en regionaal niveau met partijen om tafel te gaan om te kijken wat wij als ouders zouden willen veranderen.

Wil jij meehelpen om het onderwijs voor hoogbegaafden beter op de agenda te zetten en te verbeteren? Heb je misschien al ingangen bij verschillende instanties? We horen het graag!

Parentibus logo

Bij het kiezen van een naam voor onze vereniging begonnen we met het vertalen van het woord “ouders” in zoveel mogelijk talen. Uiteindelijk viel onze keuze op “Parentibus”. In het Latijn is dit een vervoeging van het woord “ouders” en betekent het “door, met of voor ouders”. Deze betekenis sloot perfect aan bij onze ideeën en plannen.

Het logo van Parentibus werd geïnspireerd door de symboliek van cirkels en vierkanten, elementen die eenheid en continuïteit vertegenwoordigen. We wilden een uniek symbool dat onze visie en waarden duidelijk uitdrukt. Binnen onze oudergroep hadden we het geluk een getalenteerde grafisch vormgeefster te hebben, die onze ideeën vertaalde naar een betekenisvol ontwerp.

Het resultaat is een logo dat een grote ronde tafel toont met acht stoelen eromheen. Deze tafel symboliseert de driehoeksverhouding tussen leerling, ouder en school, waarbij iedereen een plek heeft. Elke plek heeft een specifieke kleur gekregen, die verschillende ontwikkelingsfasen van kinderen vertegenwoordigen:

Rood voor de jongste groep, die zich nog moet aarden binnen de school.

Oranje voor groep 4, die een grotere wereld begint te verkennen.

Geel voor groep 5, waarin kinderen zichzelf leren kennen en hun plek in het geheel ontdekken.

Groen voor groep 6, het jaar waarin ze overstappen naar grotere sociale verbanden.

Blauw voor groep 7, waarin de communicatieve vaardigheden worden ontwikkeld.

Paars voor groep 8, waar de opgedane kennis en zelfinzicht samenkomen.

De kleuren zijn niet willekeurig gekozen; ze vertegenwoordigen verschillende ontwikkelingsfasen en hebben betekenisvolle posities binnen het lichaam.

De centrale, donkerblauwe cirkel in het logo staat voor communicatie, een essentieel onderdeel van onze vereniging. We hechten veel waarde aan voortdurende dialoog tussen kinderen, ouders en school. Deze grote ronde tafel biedt altijd ruimte voor gesprek en samenwerking.

Parentibus wil verder gaan dan alleen het ondersteunen van onze eigen kinderen. We willen ook iets betekenen voor alle kinderen die dit onderwijs nodig hebben. Daarom is het logo ontworpen met ruimte voor veel meer mensen, inclusief die buiten onze eigen schoolomgeving. Deze openheid bevordert verbindingen tussen kinderen, ouders, leerkrachten, politici en professionals, wat essentieel is voor groei en ontwikkeling.

Met ons logo en onze naam hopen we dat ouders ons sneller kunnen vinden. Vaak duurt het jaren voordat ouders ontdekken dat hun kind hoogbegaafd is. Met Parentibus bieden we een verzamelpunt en netwerk voor gelijkgestemden, wat de zoektocht een stuk makkelijker maakt. We hopen dat onze website hierin een belangrijke rol zal spelen.