Uw bijdrage komt ten goede aan het bevorderen en de ontwikkeling van de kennis en draagvlak omtrent hoogbegaafdheidsonderwijs.

Aanmelding als lid van Parentibus voor € 5,- per schooljaar.
Het lidmaatschap is 1 jaar geldig en loopt van september huidig schooljaar tot september volgend schooljaar.

Lidmaatschap Oudervereniging Parentibus
€ 5,00 per jaar
JAARLIJKSE AFSCHRIJVING VIA IDEAL (PER JAAR OPZEGBAAR) *

Ouders met kinderen die (vermoedelijk) hoogbegaafdheid zijn krijgen als lid:

  • toegang tot activiteiten georganiseerd door de ouderacademie van Parentius, gratis of met korting,
  • stemrecht binnen Parentibus tijdens de algemene ledenvergadering,
  • ontmoetingen met andere leden die hetzelfde meemaken thuis en op school,
  • mogelijkheden contact te zoeken voor ondersteuning met het bestuur via info@www.parentibus.nl.

Afmelden als lid

Wat jammer! Waarom zou je geen lid meer willen zijn?
Stuur een mail met afmelding naar info@www.parentibus.nl.

Kleine lettertjes…

Opzeggingen kunnen worden opgegeven voor 1 juni van het lopende schooljaar. Oudervereniging Parentibus behoudt zich het recht €1,50 administratiekosten in rekening te brengen voor te late opzeggingen. Uw lidmaatschap is een jaar geldig. Gedurende het jaar geniet u de voordelen en kortingen (waar van toepassing) bij en op activiteiten georganiseerd door Oudervereniging Parentibus. Zonder opzegging wordt uw lidmaatschap automatisch met een jaar verlengt. Voor vragen kunt u contact opnemen via het contactformulier op onze website.