Fijne Kerstvakantie!

geplaatst in: Nieuws | 0

Beste Ouders,

Afgelopen woensdag is de uitkomst van de verzamelde formulieren omtrent de oudervereniging Parentibus besproken. Naast een groot deel van de ouders, die actief is binnen de huidige oudervereniging, werd elke Leogroep vertegenwoordigd door de klassenouders, een vervanger en soms zelfs door nog meer ouders van de betreffende groepen. De school was vertegenwoordigd in de vorm van directie en bestuur. Voor de 110 kinderen hebben we 104 reacties retour mogen ontvangen, super! Het merendeel van u heeft ons laten weten dat zij akkoord gaan. Maar daarnaast heeft u ons ook vele vragen gesteld, kritische noten geplaatst en opmerkingen terug gegeven. Daarvoor moet ook het een en ander worden uitgezocht en worden teruggekoppeld en dat kost ons nog even tijd. Wij hopen u eind januari verder op de hoogte te brengen.

Mocht u om wat voor reden nog niet hebben gereageerd of niet met 1 van ons hebben gesproken, het kan de komende week nog t/m dinsdag 20 december, via het formulier. Het formulier is te vinden in de bijlage 249 van het Leo nieuws. Het Leo nieuws vindt u onder nieuwsbrieven van de Leo-afdeling op de site van de Kloostertuin. Inleveren mag bij Barbara Beers via mail of op het bureau. Bij voorkeur horen wij echt iedereen, maak alstublieft gebruik van uw stem.

Tot slot bedanken wij alle ouders, die we persoonlijk hebben gesproken voor hun tijd en aandacht. We hebben jullie verhalen gehoord en het heeft wederom indruk op ons gemaakt en de noodzaak van dit onderwijs nogmaals vet onderstreept.

Namens Parentibus wensen wij u allen een fijne kerstvakantie,
Karin Sijbring, Niels de Groot, Yvonne Kemp, Dick Kemp, Mary Vaes, Ben Vaes, Simone Knaap, Lilian Moget, Feyuna Jansma en Petra Moget

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *