De Leonardo-afdeling van CJBS De Kloostertuin in Assen begon in 2008. Er waren 3 groepen van 16 kinderen. Leerkrachten waren zeer bewogen en een hecht team en de ouders zeer betrokken. De kleine, zeer compacte afdeling zorgt voor een sterke wisselwerking tussen school, kind en ouder. De vraag naar deze vorm van onderwijs groeit en het zorgt er voor dat we in 8 jaar tijd een full time draaiende Leonardo-afdeling hebben. Op weg hier naartoe zijn we ook wel eens gevallen. Maar we zijn ook altijd weer opgestaan en uiteindelijk zijn we waar we nu zijn. Dat had niemand alleen gekund. De ervaringen die in de afgelopen jaren zijn opgedaan beschouwen we als zeer waardevol.

De afdeling heeft betrokken ouders. Zo is er een oudervereniging, een serieus gespreksorgaan voor de school en een stichting Vrienden van Leonardo Assen, die extra gelden verzamelen voor de afdeling. En zijn er ook ouders die zich verzamelen in een ouderacademie om informatie over HB en specifieke onderwerpen te delen en is er een Facebook-pagina die up-to-date wordt gehouden.

Sponsorschap

We hebben twee soorten sponsoren: algemene sponsoren en kindsponsoren.

  • Kindsponsoren geven een bedrag dat voldoende is om het HB-onderwijs voor 1 kind in stand te houden.
  • Algemene sponsoren mogen elk gewenst bedrag geven.

We vragen alle ouders van kinderen op de Leonardo-afdeling van CJBS De Kloostertuin om kindsponsor te worden voor elk kind dat naar Leonardo gaat.

Sponsorschap loopt via de Stichting Vrienden van Leonardo Assen, waarmee Parentibus verbonden is. De stichting heeft ook een ANBI-status.

Parentibus lid

Ouders met kinderen op de Leonardo-afdeling van De Kloostertuin kunnen lid worden van Parentibus voor € 5 per schooljaar. Hiermee krijgen zij:

  • toegang tot activiteiten georganiseerd door Parentibus, gratis of met korting
  • hebben zij stemrecht binnen Parentibus en
  • kunnen zij gebruik maken van het oudernetwerk en de kennis hierin.
Wordt lid van Parentibus

 

Andere geïnteresseerden kunnen donateur worden voor minimaal hetzelfde bedrag en genieten dezelfde voordelen, maar zonder stemrecht.