Plannen 2018 en oproep bestuursleden

geplaatst in: Nieuws | 0

Tijdens de eerste twee maanden van 2018 hebben we ons gebogen over de sterke en zwakke punten van de vereniging, de kansen en uitdagingen. Dit heeft een verheldering gegeven van hoe we verder kunnen structureren.

Wat willen we graag bereiken in 2018?

 • Goede communicatie op alle fronten
 • Goed gelezen nieuwsbrief

En wat is daar voor nodig?

Vooral: handjes! Het bestuur moet het werk voor Parentibus combineren met de eigen werkzaamheden, en dat maakt dat bepaalde zaken soms helaas blijven liggen.

Wat speelt nog meer? Tijdens de eerstkomende ALV stelt de huidige secretaris, Simone Knaap, haar functie vacant. Zij is helaas niet herkiesbaar. We hebben dus dringend behoefte aan nieuwe bestuursleden! Niet alleen ter vervanging van de huidige bestuursleden, maar ook ter uitbreiding van het bestuur. Want: vele handen maken licht werk! Zo is het bestuurswerk beter te combineren met de eigen werkzaamheden en kunnen we de ambitieuze doelstellingen realiseren! Vanwege de uitbreiding van het bestuur kan er ook geschoven worden met de werkzaamheden. Hierdoor krijgt een ieder de taken die hem of haar goed liggen.

Waar zijn we naar op zoek?

Leden die zich op een of andere manier willen inzetten voor Parentibus! Bijvoorbeeld:

 • organisator workshops of ouderavonden (ouderacademie)
 • secretaris
 • een aantal keer per jaar coördineren van sponsoracties (Specsavers, Poiesz etc.)
 • als deelnemer aan diverse (kortlopende) projecten die in het verlengde liggen van de doelstellingen van Parentibus
 • en: nieuwe bestuursleden die gedurende langere tijd taken en verantwoordelijkheden op zich willen nemen
 • zie ook de pagina Bestuur en Commissies op deze website.

Wat heb je nodig om een goed bestuurslid te zijn?

 • Je hebt een passie voor de doelen van Parentibus
 • Team spirit, je kunt goed samenwerken
 • Je werkt graag samen binnen een dynamisch, warm team
 • Je weet opbouwende feedback te ontvangen en te geven
 • Je kunt je neerleggen bij democratisch genomen besluiten
 • Je neemt je taken ter harte en je kunt verantwoording afleggen
 • Je beschikt over de vaardigheden, of bent bereid die te leren, die gezocht worden voor een bepaalde functie

Je kan eerst een tijdje meedraaien in het bestuur of een commissie.

Heb je belangstelling? We horen heel graag van je! Dat kan via de mail, via het formulier op de website, of telefonisch met een van de bestuursleden. Alles wat je nodig hebt vind je op: https://www.parentibus.nl/contact/

Vragen en antwoorden

Van de mensen met wie we hierover contact gehad hebben gehad krijgen we vaak dezelfde vragen. Hieronder die vragen en de bijbehorende antwoorden.

Q: Hoe vaak komt het bestuur bij elkaar?
A: We vergaderen ongeveer 10x per jaar op school. Daarnaast zijn er 4 contactmomenten met het bestuur van school en een Algemene LedenVergadering (ALV). Een bestuursvergadering duurt meestal 1½ uur.

Q: Hoeveel tijd kost het?
A: Voor het uitvoeren van de diverse werkzaamheden hangt het er natuurlijk sterk van af wat het takenpakket is, en hoe efficiënt je deze werkzaamheden kunt uitvoeren. Bestuursleden kunnen werkzaamheden van elkaar overnemen als dat nodig mocht zijn. We streven echter wel naar een verdeling, want door een bepaalde taak in één hand te houden kun je efficiënt werken.

Q: Wat zijn de werkzaamheden?
A: Er wordt tijdens vergaderingen bekeken wie welke werkzaamheden oppakt. Een deel daarvan ligt natuurlijk erg voor de hand (de penningmeester doet de boekhouding, de secretaris zorgt voor de ledenadministratie), de rest wordt verdeeld rekening houdend met wensen, beschikbaarheid, etc.

Q: Hoe is de procedure?
A: Neem contact op met Parentibus via de website/email of spreek iemand aan. Je kan dan een poosje meelopen en wordt duidelijk of het wat voor je is en of we bij elkaar passen. Zo ja dan wordt je door het bestuur voorgedragen en wordt er over gestemd op een reguliere of ingelaste ALV.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.