Bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit voorzitter Mirjam Baksteen, secretaris Eleonoor Tebra, penningmeester Marco Haan en algemeen bestuurslid Niels de Groot. We zijn nog op zoek naar verdere uitbreiding van het bestuur.

Naast het besturen van Parentibus heeft het bestuur als taak een communicatie-orgaan te vormen tussen ouders en het onderwijsteam van de Leonardo-afdeling van CJBS De Kloostertuin, de directie van CJBS De Kloostertuin, het bestuur van CKC Drenthe en eventueel andere scholen. Zij streven ernaar als vereniging een zichtbare en serieuze gesprekspartner te zijn en willen een positieve en constructieve betrokkenheid van ouders bij het onderwijs stimuleren.

Commissie Ouderacademie

De ouderacademie is er voor en door ouders. Zij houdt zich bezig met het verspreiden en delen van informatie en ervaringen rondom hoogbegaafdheid.

Minimaal 2 keer per jaar organiseert de ouderacademie voor ouders en andere geïnteresseerden een bijeenkomst met steeds een ander thema, gerelateerd aan hoogbegaafdheid. In het verleden zijn er bijvoorbeeld bijeenkomsten geweest rond het thema remedial teaching, weerbaarheid en muziektherapie voor hoogbegaafde kinderen.

De ouderacademie beheert tevens een Facebookpagina waarop interessante informatie over hoogbegaafdheid en aanverwante onderwerpen wordt gedeeld. Zij organiseert een boekenclub rondom HB en onderhoudt contact met een groeiend netwerk van specialisten op het gebied van hoogbegaafdheid.

Sponsorcommissie

De sponsorcommissie is verantwoordelijk voor het inzamelen van aanvullende middelen of diensten om de kwaliteit van voltijds onderwijs voor hoogbegaafden te verbeteren. Enerzijds verkrijgt de commissie geld door sponsorschap van ouders en familie, anderzijds door sponsoracties van bedrijven en inzamelacties in de vorm van bijvoorbeeld benefietavonden.

Politieke commissie

Voltijds onderwijs voor hoogbegaafden zou, volgens ons als ouders, een vanzelfsprekendheid moeten zijn voor die leerlingen die daarvoor in aanmerking komen. Dat is echter nog niet zo. Daarom is het noodzakelijk om als ouders voltijds onderwijs voor hoogbegaafden te promoten. Dit doen wij o.a. door een beeldvormend en beleidsbeïnvloedend orgaan te zijn op lokaal, regionaal en landelijk niveau.