Informatie over verenigingen, instellingen, etc.

  • Pharos – landelijke vereniging van ouders van hoogbegaafde kinderen – pharosnl.nl
  • Mensa – internationale organisatie van en voor zeer intelligente mensen – www.mensa.nl
  • Novilo – opleidingscentrum op het gebied van hoogbegaafdheid in Nederland voor leerkrachten en begeleiders – www.novilo.nl
  • Gelukkig HB – platform waar begrip, aandacht en professionele begeleiding is voor hoogbegaafde kinderen – www.gelukkighb.nl
  • HB Club – doel van de HB Club is hoogbegaafde kinderen van groep 4 tot en met 8 met elkaar in contact te brengen – hbclubveendam.nl
  • Parentes – heeft ten doel de continuïteit van voltijds basisonderwijs voor hoogbegaafde kinderen te ondersteunen – www.parentes.nl
  • Ouderplatform Volgbaar Onderwijs – voor onderwijs dat rekening houdt met leerkenmerken van kinderen en jongeren – www.volgbaaronderwijs.nl