Parentibus wil nog groter zijn dan onze school. We dragen niet alleen onze eigen kinderen een warm hart toe. We willen graag voor alle kinderen die dit onderwijs nodig hebben iets betekenen. Bij ons aan tafel is plek voor onze leerlingen, de school en de ouders, maar er zijn veel meer mensen welkom bij ons aan tafel. Ook voor mensen buiten onze schoolomgeving. En tussen al deze mensen zijn verbindingen mogelijk. Graag laten we deze verbindingen ontstaan om een ieder te laten groeien. Kinderen, ouders, leerkrachten, schooldirectie en bestuur, professionals en politici.

We hopen dat we elkaar op deze manier sneller kunnen vinden. Sommigen van ons zijn namelijk eerst jaren bezig geweest om uit te vinden wat er toch aan de hand was met hun kind. Als ze dan eenmaal ontdekken dat hun kind hoogbegaafd is, is het zoveel makkelijker als je dan een aantal contacten bij de hand hebt, inclusief ervaringen van gelijkgestemden. We hopen dat onze website daarvoor een verzamelpunt zal worden en in deze behoefte kan voorzien.