Korte ALV op 25 juni 2018

geplaatst in: Nieuws | 0

Beste leden van Parentibus,

Langs deze weg willen wij u uitnodigen voor een korte algemene ledenvergadering (ALV) in verband met het aanstellen van een nieuw bestuurslid en het vaststellen van de contributie voor het komend schooljaar.

Parentibus is volop in ontwikkeling. Er worden goede plannen voor het komende schooljaar ontwikkeld door Parentibus. Meer informatie komt ter zijner tijd op onze website Parentibus.nl.

Steeds meer ouders raken betrokken bij de vereniging. Zo hebben we een ouder gevonden die het bestuur wil komen versterken.

Op 2 oktober 2017 is de vereniging Parentibus officieel opgericht. De bestuursleden die op dat moment actief waren vormen het bestuur van Parentibus. Door het vertrek van secretaris Simone Knaap, vervult Eleonoor Tebra sinds kort ad interim deze positie. Eleonoor heeft een zoon in de Uitvinders en is een aantal jaren klassenouder op school. Ze heeft vier jaar in de oudercommissie van een KDV gezeten. Het bestuur wil haar voordragen als nieuw bestuurslid.

Het afgelopen jaar hebben de leden geen contributie betaald omdat CKC de Kloostertuin een aantal evenementen heeft gesponsord. Voor het komende jaar 2018/2019 wil het bestuur een jaarlijkse contributie van €5,= per persoon per jaar voorstellen. Als lid steun je het werk van Parentibus en krijg je ook nog eens korting bij lezingen/workshops georganiseerd door Parentibus.

Volgens onze statuten kunnen bestuursleden alleen worden benoemd via een ALV. Ook is bepaald dat de contributie door de ALV wordt vastgesteld. Om die reden nodigen wij u graag uit voor een korte ALV op 25 juni 2018, van 8:30 tot 8:45 in het Speelkasteel (lokaal van de BSO tussen Leonardo en Kloostertuin in).

Agenda:
8:30 : Ontvangst door bestuur Parentibus
8:35 : Stemming nieuw bestuurslid
8:40 : Vaststelling contributie voor verenigingsjaar 2018/2019

Komt u stemmen op 25 juni om half 9? Bent u verhinderd, dan kunt u het machtingsformulier gebruiken dat is meegestuurd met de mail. Een lid mag maximaal twee volmachten meenemen.

Hartelijke groet,

Het bestuur van Parentibus

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.