Cursus Samen sterk 19 en 26 maart in Borger

geplaatst in: Nieuws | 0

Informatie over de oudercursus Samen Sterk

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

De cursus Samen Sterk richt zich op de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs aan en de zorg voor hun kind, thuis en op school. De ouderpositie en het ouderperspectief zijn de uitgangspunten. Goede communicatie en een constructieve samenwerking staan daarbij steeds voorop.

De cursus is gebaseerd op Handelingsgericht werken voor ouders.

Waarom Samen Sterk?

Samen Sterk heeft als uitgangspunt dat een goede communicatie tussen ouders, leerkrachten en begeleiders heel belangrijk is voor de ontwikkeling van het kind op school.

Bij Handelingsgericht werken (HGW) staat het kind met diens onderwijsbehoefte centraal.

Met elkaar samenwerken is meer dan elkaar informeren (eenrichtingsverkeer). Het betekent dat ouders meedenken, meebeslissen en meedoen in het onderwijs aan hun kind. Zowel leraren als ouders investeren hierin. Elkaar serieus nemen, goed luisteren, in de ander verplaatsen, begrip tonen en wederzijds respect en openheid naar elkaar hoort daarbij.

HGW is door Noëlle Pameijer met een aantal collega’s ontwikkeld. Zij heeft er samen met hen een serie boeken over geschreven. In september 2012 verscheen het boek ‘Samen sterk: ouders & school!’, over Handelingsgericht werken voor ouders. Dit boek schreef zij in nauwe samenwerking met het Ouderplatform Gooi & Omstreken. Dit boek is speciaal bedoeld voor ouders. Het biedt hen een handreiking om op een positieve en constructieve manier met school in gesprek te gaan. De cursus Samen Sterk is op dit boek gebaseerd.

Wat biedt de cursus Samen Sterk?

Als ouder heb je invloed op het schoolsucces van je kind. Communicatie is daarbij hét sleutelwoord. Des te beter het professionals en ouders lukt om samen te werken, des te beter het welbevinden, de werkhouding en de schoolprestaties van een kind. De uitgangspunten van HGW geven daarvoor houvast, zowel voor leraren als voor ouders. Samen Sterk richt zich op de constructieve en positieve samenwerking van ouders en leerkrachten.

De cursus biedt ouders een kader voor communicatie, voor overleg en samenwerking. Hij geeft praktische en direct toepasbare tips over hoe je op een positieve manier met leraren of andere professionals in gesprek kunt gaan en blijven. Wat kun je vragen? Wat is belangrijk om te vertellen? Hoe kom je toch goed uit een gesprek dat fout dreigt te lopen?

Met deze cursus kunnen ouders ook beter en sneller hun weg vinden binnen het onderwijs en de (jeugd)zorg met betrekking tot hun verschillende vragen. Doordat de cursus ouders in positie brengt als gelijkwaardige partners van onderwijs en zorg, zal die ook een positieve invloed hebben op de ontwikkeling van hun kinderen.

Anderzijds kunnen ouders gedurende de schoolloopbaan van hun kind met onderwijs-, zorg- en opvoedvragen te maken krijgen waarbij ze de behoefte of de noodzaak hebben om daarin samen met de school en/of zorg op te trekken. Deze cursus geeft daarvoor de nodige handgrepen.

Een ander belangrijk uitgangspunt is de rol van de ouder als ervaringsdeskundige. Als ouder ken je jouw kind het best en het langst. Je weet welke aanpak werkt en welke niet. Je kunt belangrijke informatie daarover doorgeven aan de leraar en de intern begeleider / zorgcoördinator.

Voor alle ouders geldt: hoe breng je als ouder de samenwerking tot stand? Samen Sterk helpt daar bij!

Inhoud en programma

De oudercursus bestaat uit twee avonden van 2½ uur voor een groep van 15-25 ouders met twee trainers.

Alle cursisten krijgen tijdens de cursus het praktische cursusboekje op A5 formaat met daarin o.a. de samenvatting van de belangrijkste onderwerpen van de cursus en het gesprekskaartje, een geheugensteuntje dat gebruikt kan worden tijdens een gesprek.

De belangrijkste onderwerpen van de cursus zijn: de 10 aandachtspunten van Handelingsgericht werken voor ouders, het voorbereiden en voeren van gesprekken en het omgaan met de eigen beelden en verwachtingen. Daarnaast vormt het delen van elkaars ervaringen een belangrijk onderdeel van de cursus.

Net als in het boek zijn de eigen ervaringen het uitgangspunt voor het behandelen van de stof: door ouders, voor ouders en met ouders.

De cursisten voeren een aantal opdrachten uit en doen samen allerlei oefeningen. Verder leren ouders eigen beelden en verwachtingen te onderkennen en daar op een constructieve manier mee om te gaan. Ook worden bepaalde onderwerpen en situaties uitgediept. Daarbij hebben de ouders gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en bij het behandelen van de stof en de oefeningen in te brengen.

Ouders kunnen en gaan vaak al na een avond praktisch toepassen wat ze in de cursus hebben geleerd. Voor een goed en blijvend resultaat is het van belang dat ouders de beide cursusavonden bijwonen. Op de tweede avond komen onderwerpen aan de orde die op de eerste avond nog niet worden behandeld en daarnaast worden de onderwerpen van de eerste avond verder uitgediept. Onderwerp is continu het gesprek tussen ouder en professional. Waarover gaat dat, waarover moet dat gaan?

Trainers Groningen/Drenthe:
Ouderplatform Volgbaar Onderwijs e-mail: secretariaat@volgbaaronderwijs.nl
Eigenaar training:
Stichting Ouderplatform Gooi & Omstreken
e-mail: info@ouderplatformgooi.nl

Samen Sterk is een tweedaagse cursus
Cursusdagen: maandagavonden 19 en 26 maart.
Locatie: Chiropractie Borger, Eeserstraat 14, Borger
Tijd: u bent welkom vanaf 19.15 uur.
De start is om 19.30 uur, geplande eindtijd is ca. 21.45 uur.

Kosten: € 5,-
Aanmelden: simone@chiropractieborger.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.