Parentibus, latijn voor ‘ouders’. Parentibus is dan ook opgezet door ouders van kinderen die naar de Leonardo-afdeling van Kindcentrum De Kloostertuin in Assen gaan. Onder het motto ‘samen kun je meer’ besloten zij de krachten te bundelen om het onderwijs voor hoogbegaafde kinderen te behouden én verder te laten groeien. We beseften dat we daarvoor verder moesten en wilden kijken dan de grenzen van de Leonardo-afdeling. Er zijn in het Noorden immers meer basisscholen met fulltime onderwijs voor hoogbegaafde kinderen. Daarom richten we ons op alle basisscholen fulltime onderwijs voor hoogbegaafde kinderen. Bovendien gaan kinderen op een gegeven moment naar het voortgezet onderwijs, en daar zijn op dit moment nog geen special afdelingen voor hoogbegaafden. Ze moeten dan dus meedraaien met de standaard lessen. Daarom willen er ook aan bijdragen dat de kinderen op de basisschool zo goed mogelijk worden voorbereid op het voortgezet onderwijs.

Overleg met directie
Het bestuur van Parentibus zit maandelijks om tafel met de directie van de Leonardo-afdeling van De Kloostertuin. Waardevolle en nuttige bijeenkomsten. Samen bespreken we wat er speelt op de afdeling en op welke manier Parentibus kan bijdragen om het onderwijs te verbeteren. Als er behoefte aan is, kan dit ook op andere basisscholen georganiseerd worden. Wil je ook – namens Parentibus – regelmatig met de directie van jouw school om tafel? Neem dan contact met ons op om te kijken wat we voor je kunnen betekenen.

 

 

Parentibus bestuur

Het bestuur komt regelmatig bij elkaar om te praten over hoe het onderwijs voor hoogbegaafden verbeterd kan worden, regelmatig ook met de directie. Ook brainstormen we over wat er georganiseerd kan worden om informatie over hoogbegaafdheid te verspreiden. Het bestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter: Melanie Clarisse voorzitter@www.parentibus.nl
Penningmeester: Marco Haan penningmeester@www.parentibus.nl
Secretaris:  Evelien Duursma secretaris@www.parentibus.nl
Lid:  Annemieke Smit (politiek) politiek@www.parentibus.nl
Lid: Annemarie Bijl (contact ouders en leden) info@www.parentibus.nl
Lid: Kariann Miedema Otter

Vind je het leuk om mee te praten en denken over de ontwikkelingen van fulltime onderwijs voor hoogbegaafde kinderen? Neem dan contact met ons op via info@www.parentibus.nl!

Parentibus ouderacademie

De ouderacademie organiseert allerlei leuke en interessante bijeenkomsten over onderwerpen die natuurlijk altijd met hoogbegaafdheid te maken hebben. Verder is er elke maand op De Kloostertuin in Assen een koffieochtend waar ouders onder het genot van een kop koffie of thee met elkaar ervaringen kunnen uitwisselen. Of gewoon even stoom af kunnen blazen. De ouderacademie beheert tevens een Facebookpagina waarop interessante informatie over hoogbegaafdheid en aanverwante onderwerpen wordt gedeeld.

Wil je weten wat er de komende tijd georganiseerd wordt? Kijk dan snel naar onze agenda of neem contact met ons op via ouderacademie@www.parentibus.nl.

Parentibus politiek

Voltijds onderwijs voor hoogbegaafden zou een vanzelfsprekendheid moeten zijn. Helaas is dat nog niet zo. Ook is het huidige hoogbegaafdenonderwijs voor niet iedereen passend genoeg. Er valt dus nog heel wat te veranderen. We zouden daar graag aan bij willen dragen door in ieder geval op lokaal en regionaal niveau met partijen om tafel te gaan om te kijken wat wij als ouders zouden willen veranderen.

Wil jij meehelpen om het onderwijs voor hoogbegaafden beter op de agenda te zetten en te verbeteren? Heb je misschien al ingangen bij verschillende instanties? We horen het graag!